12 Σεπ 2014

Ο γιος του Σκούρκου

Μια μικρή σειρά φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της σιδηρουργίας του σιδερά και πρωταγωνιστή του λαϊκού Ζακυνθινού θεάτρου των γνωστών Ομιλιών Νιόνιου Τετράδη ή Μέρη. Ο Νιόνιος είναι ο γιος του Σκούρκου.

Εδώ παρουσιάζεται η κατασκευή ενός καδινάτσου (σύρτη) με τον παλαιό τρόπο που χρησιμοποιούσαν οι σιδηρουργοί, δηλαδή καμίνι.
 Με το βοηθό του Νιόνιο Κλάδη